Ansvar och villkor

Magasinering i Malmö

Tillgång efter avtal

Kontakta oss minst en vecka innan tillgång av förråd, så förbereder vi förvaringsboxen till er. Det tillkommer en framtagningsavgift på 450kr per timme som kunden är i lagret.

Tryggt och säkert magasin

Vårt magasin i Malmö står på inhägnat område. Området är bevakat inne och ute 24/7 med kamera och larm kopplat direkt till larmcentral.

Betalning av förrådshyra

Hos oss betalar våra kunder mot faktura via vårt bankgiro. Om ni önskar att hyra längre än 3 månader, så betalar ni för 3 månader vid inlämningstillfället och därefter månadsvis.

Kundens försäkringsansvar

I de flesta hemförsäkringar ingår det en borta försäkring el. ett borta skydd när man ska förvara utanför hemmet. Hur mycket försäkringen täcker beror på er hemförsäkring. Det enda ni ska är att informera ert försäkringsbolag om vart era saker förvaras.

M3Storage försäkringsansvar

Vi förvarar ert bohag och era möbler torrt och rent i vårt varmlager. Vi innehar ansvars och avbrottsförsäkring genom IF-Försäkringar.

Flytt i Malmö

Försäkring

Vi innehar bohagsförsäkring från IF-försäkringar som gäller under hela flytten. Det är viktigt att veta att försäkringen upphör att gälla om ni som kund önskar hjälpa till med att flytta.

Avtal

Avtals skrivs alltid mellan båda parter om inget annat anges. Det är vår främsta uppgift att ert bohag och era möbler är hela och rena när vi levererar dem i er nya bostad. Våra kunder kan alltid känna sig trygga och säkra under hela flytten.

Betalning av flyttjänster

Betalning sker efter slutfört uppdrag genom E-faktura om inga andra avtal ingåtts. Vid bohagsflyttar inom och utanför Malmö kan vi begära in förskottsbetalning. Exempelvis flyttar från eller till Göteborg och Stockholm.

Bestämmelser & Villkor

M3Storage Malmö följer alla regler framtagna enligt bohag_2010 som gäller vid bohagsflytt.

Kontakta M3Storage idag

Ring oss 040-26 39 99

Hör av er till oss om ni har några ytterligare frågor om våra villkor och bestämmelser. Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder med snabb respons på mail och telefon.